måndag 6 juni 2011

Villa Classic nej tack


Man kan påverka klippningsfrekvensen och därmed även underhållskostnaden genom att vara medveten om  gräsfröblandningens. Att välja bort Villa Classic vid nyanläggning av gräsmattan till förmån för "bättre" blandingar så som Ultra och Extra Gren som innehåller mestadels tätvuxen rödsvingel, Läs mer här. http://www.weibullshorto.se/pdf/Gronyta.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar