måndag 16 augusti 2010

Är din thatch i gräsmattan för tjock
Tog fram spaden för en titt på hur gräsmattans rotsystem mår och hur tjock min thatch är och kunde konstatera att det såg rätt okej ut. Vad är då thatch? Thatc = filt är det lager av organiska rester som finns ovanpå växtbädden. Det kan vara helt onedbrutet eller nedbrutet i olika stadier. Thatch bildar ett vattentätt skikt som hindrar vatten att ta sig ner i växtbädden. Det funkar som en svamp och kan samla på sig vatten. Växtbädden kommer inte att få tillgång till vattnet och inte heller de näringsämnen som vattnet skulle ha transporterat. En konsekvens blir också att rötterna kommer att hålla sig i thatchlagret och inte söka sig vidare ner i växtbädden.

Är det så att det ser tilltäppt ut så är det dags at vertikalskära gräsmattan och toppdressa.Den här bilden är ett bra exempel från min gräsmatta där tillväxtpunkten är alldeles för hög i förhållande till Klipphöjden. Här har jag klippt bort lite för mycket och där med skadat gräset. komihåg att vertikalskärt vid behov och använder alltid uppsamlar.

Mer att läsa om thatch

http://www.golf.se/Global/SGF/Bana/Thatch-greener-Robert.pdf

http://www.sga.golf.se/dynamaster/file_archive/071001/011d2847936b9cd85d54df452b778d82/Gr%e4s%20Thatch.pdf

1 kommentar: